Vår teknologi

Vår teknologi har obegränsade användningsområden och kan appliceras på i stort sett alla typer av material som används för medicintekniska produkter.

Om Bactiguard

Vi är ett svenskt medicinteknikföretag som erbjuder en effektiv och patientvänlig infektionshämmande lösning.

Våra produkter

Vi erbjuder produkter som förhindrar vårdrelaterade infektioner i urin-, luft- och blodvägarna.
 

Sjukhussjuka

Vårdrelaterade infektioner, den så kallade sjukhussjukan, kan drabba dig när du söker vård för en åkomma men istället drabbas av en annan infektion.

Bactiguard förebygger
vårdrelaterade infektioner

Varje år drabbas miljoner människor runt om i världen av vårdrelaterade infektioner, som förutom att orsaka stort lidande för patienten även ofta kräver behandling med antibiotika och innebär höga kostnader för sjukvården. Detta i sin tur ökar risken för spridning av multiresistenta bakterier, som inte längre kan botas med antibiotika. Förbyggande åtgärder, som Bactiguards infektionshämmande lösning  kan göra stor skillnad för att minska antalet vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till ökad patientsäkerhet, minskar användningen av antibiotika och förhindrar spridningen av multiresistenta bakterier. Detta leder till högre patientsäkerhet och livskvalitet för patienterna, sparar avsevärda kostnader för sjukvården och framförallt räddar det tusentals människors liv varje år.

AKTUELLA NYHETER


April 19, 2017

Bactiguard är nu sponsor av FTS (Företag Tillsammans mot Sexövergrepp på barn)

Bactiguard engagerar sig inte endast i att förbättra [...]
April 18, 2017

Bactiguards årsredovisning 2016

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) [...]
April 18, 2017

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. [...]
April 18, 2017

Bactiguards årsredovisning 2016

Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB (publ) [...]
April 18, 2017

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. [...]
April 06, 2017

Bactiguard vinner upphandling i Sverige

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar [...]
April 19, 2017

Bactiguard är nu sponsor av FTS (Företag Tillsammans mot Sexövergrepp på barn)

Bactiguard engagerar sig inte endast i att förbättra [...]
April 13, 2017

QA Director, Bactiguard AB

Do you want to be part of an international team dedicated [...]
Mars 31, 2017

Bactiguard sponsrar World Sepsis Day

Bactiguard är nu en stolt sponsor av World Sepsis Day som [...]

Kalender

Maj 04, 2017

Delårsrapport Q1 2017

Delårsrapport Q1 2017
Maj 10, 2017 till Maj 12

Uroterapeutisk förening (UTF) 10-12 May 2017, Malmö, Sweden

 Uroterapeutisk förening (UTF)...
Maj 18, 2017

Bolagsstämma

Årsstämma i Bactiguard Holding AB...

BACTIGUARD - KURS

Prenumerera på våra nyheter